معرفی سامانه تعاملی آموزش نوید

شما می توانید امکانات کلی این سامانه را در اینجا بخوانید و با آنها آشنا شوید.

راهنماهای سامانه جامع آموزش

شما میتوانید همه راهنماهای این سامانه را در این صفحه ببینید و راهنمای مورد نیاز خودتان را انتخاب و مطالعه کنید.

راهنمای تدوین یک دوره

این راهنما مخصوص مدرسان است و به آنها نشان می دهد که چطور یک دوره بسازند.

راهنمای پیشخوان

این راهنما به شما می گوید که شما پس از ثبت نام در سامانه، در پیشخوان خودتان چه امکاناتی دارید و چطور می توانید از آنها استفاده کنید

راهنمای ویرایش شماره همراه

برای ویرایش شماره تلفنی که در سامانه ثبت کرده اید و تغییر آن به شماره ای دیگر لازم است تا به صفحه “ویرایش شماره تلفن” بروید.

راهنمای ثبت نام و خرید دوره

این راهنما به شما می گوید که چطور می توانید در یک دوره ثبت نام کنید

راهنمای آموزش سازمانی

این راهنما مخصوص سازمان هایی است که قصد دارند از این سامانه برای آموزش استفاده نمایند

راهنمای شرایط و ضوابط محتوای دوره

این راهنما مخصوص مدزسان است و     آن ها را راهنمایی میکند که محتوای دوره چه شرایطی دارد

راهنمای مدت اعتبار ثبت نام

این راهنما در خصوص مدت زمان استفاده از یک دوره شما را راهنمایی میکند

راهنمای شرایط و ضوابط برای تدریس

این راهنما به شما می گوید برای تدریس در این سامانه چه شرایطی لازم است

راهنمای ورود و ثبت نام فراگیران

این راهنما به شما می گوید که چطور ثبت نام و ورود به سامانه را انجام دهید