شما نیز تدریس کنید

همه پزشکان ، امدادگران ، استادان، مدیران و ... می توانند در اینجا تدریس...

درآمد کسب کنید

برای آموش هایی که می دهید درآمد کسب کنید و ...

آموزش عمومی

آموزش های امدادی گوناگون برای همه مردم در سراسر کشور …

آزمون تخصصی

امداد و نجات، کمک رسانی، اسکان، و سایر آزمون های تخصصی …

مدرک تخصصی

دریافت مدرک تخصصی برای هر یک از حوزه های تخصصی …

فرصت تدریس

همه می توانند در این سامانه تدریس کنند و دوره …

جدیدترین دوره ها

شما نیازها را می دانید

خودتان آنها را آموزش دهید

سازمان ها

همه سازمان های مرتبط با هلال احمر یا فعال در این حوزه می توانند برای آموزش کارکنان و مدیران خودشان و یا آموزش هایی که برای عموم مردم در نظر دارند  از این سامانه استفاده کنند.

بیشتر بدانید

فراگیران

همه در سراسر کشور می توانند از موضوعات مورد علاقه خودشان در حوزه های مرتبط با هلال احمر و … استفاده کنند و در آن حوزه آموزش ببینند و مدرک دریافت کنند.

بیشتر بدانید

مدرسان

همه اعضای خانواده بزرگ هلال احمر  می توانند در این سامانه تدریس کنند.  این تدریس می تواند برای همکاران بصورت تخصصی، یا برای عموم مردم به زبان ساده، باشد.

بیشتر بدانید

آموزش را با هم بسازیم!